Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?

16 października 2023 • 16:00-17:00 • Sala Balowa CDE

Tematyka

Czy dialog jest skutecznym narzędziem we wprowadzaniu zmian w ochronie zdrowia? Najpilniejsze zmiany do wprowadzenia. 

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja