Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Monika Pintal - Ślimak

Monika Pintal - Ślimak

prezes

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych

Od 22 lat pracuje jako diagnosta laboratoryjny. Przeszła wszystkie szczeble rozwoju zawodowego - od asystenta do kierownika MLD. Pracowała w publicznym i niepublicznym sektorze ochrony zdrowia, również w laboratorium coviodowym. Pracę diagnostów zna od podszewki i utożsamia się z problemami pracowników laboratoriów.

Od lat działa w samorządzie zawodowym diagnostów laboratoryjnych, wspierał w działaniach również związki zawodowe.

Ukończyła Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi ukończyła studia doktoranckie i kończy doktorat, którego tematem są wskaźniki jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Ukończyła studia MBA w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Audytor Systemów Zarządzania Jakością, specjalista ds. szkoleń dla menedżerów ochrony zdrowia oraz diagnostów.

Całą swoją pracę poświęciła podniesieniu rangi zawodu diagnosty laboratoryjnego, to priorytet tej kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Jako Prezes KRDL stawia na jedność i współpracę.

Bierze udział w sesjach:

  • Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?

    ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
     

    Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?

    Czy dialog jest skutecznym narzędziem we wprowadzaniu zmian w ochronie zdrowia? Najpilniejsze zmiany do wprowadzenia. 

POWRÓT