Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Portrety Polskiej Medycyny 2023

16 października 2023 r., podczas Gali XIX Forum Rynku Zdrowia, już po raz siedemnasty wręczymy Portrety Polskiej Medycyny – coroczne wyróżnienia przyznawane przez redakcję Rynku Zdrowia.

Nagrody zostaną wręczone w trzech kategoriach:

 • Menedżer Rynku Zdrowia
 • Lekarz Rynku Zdrowia
 • Wydarzenie Rynku Zdrowia

W ubiegłym roku po raz pierwszy laureatów wybrała Kapituła, która składała się z 29 osób: zwycięzców nagradzanych Portretami Polskiej Medycyny z poprzednich lat, przedstawicieli różnych sektorów ochrony zdrowia oraz przedstawicieli redakcji Rynku Zdrowia. Również w tym roku o wskazanie oraz wybranie laureatów poprosimy przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia. 

Skład Kapituły Portretów Polskiej Medycyny 2023 (kolejność alfabetyczna):

 1. Iwona Bączek, redaktor, Rynek Zdrowia
 2. prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, kierownik, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc (ERS)
 3. Jarosław Fedorowski, prezes, Polska Federacja Szpitali
 4. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia
 5. gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 6. Arkadiusz Grądkowski, prezes, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
 7. prof. Marcin Gruchała, rektor, Gdański Uniwersytet Medyczny, przewodniczący, Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
 8. Agnieszka Grzybowska-Zalewska, prezes zarządu, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
 9. Paulina Gumowska, redaktor naczelna, segment zdrowie PTWP i portal Rynek Zdrowia
 10. Luiza Jakubiak, redaktor, Rynek Zdrowia
 11. Łukasz Jankowski, prezes, Naczelna Rada Lekarska
 12. Tomasz Judycki, prezes zarządu, Polska Izba Informatyki Medycznej
 13. dr Tomasz Karauda, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi
 14. Magdalena Kołodziej, prezes, Fundacja My Pacjenci
 15. Krzysztof Kopeć, prezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków
 16. Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 17. Mariola Łodzińska, prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
 18. dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik, Katedra i Zakłada Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 19. dr Andrzej Mądrala, członek Rady, Pracodawcy RP
 20. prof. Przemysław Mitkowski, prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
 21. prof. Konrad Rejdak, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 22. Anna Rulkiewicz, prezeska, Grupa LUX MED, wiceprezydentka, Konfederacja Lewiatan, prezeska, Związek Pracodawcy dla Zdrowia
 23. dr hab. Radosław Sierpiński, prezes, Agencja Badań Medycznych
 24. prof. Henryk Skarżyński, konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii, dyrektor, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 25. prof. Krzysztof Składowski, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
 26. Piotr Wróbel, zastępca redaktora naczelnego, magazyn i portal Rynek Zdrowia

Regulamin Portretów Polskiej Medycyny 2023.

Przypominamy,  że udział w Gali jest możliwy dla osób o statusie Premium oraz Prelegentów.

Relacja ubiegłorocznej Gali Forum Rynku Zdrowia i wręczenia Portretów Polskiej Medycyny 2022.