Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Grażyna Cebula-Kubat

Grażyna Cebula-Kubat

przewodnicząca, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Urodziła się 05.10.1952 r. w Pankach.

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W roku 1977 uzyskała z wyróżnieniem Dyplom Lekarza. Specjalista w zakresie pediatrii i nefrologii.

W 2003 r. studia w zakresie organizacji i zarządzania w służbie zdrowia.

Przez 20 lat pracowała w POZ i jednocześnie w Woj. Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie jako wolontariusz.

Od 1998 r. praca w WSzS w Częstochowie jako zastępca ordynatora oddziału.

Od 2004 r. aktywny udział w strukturach OT OZZL przez 12 lat jako Przewodnicząca OT OZZL.

Od 2014r. członek ZK OZZL

Od 2018 r. członek Prezydium ZK OZZL

Od 2020 r. członek Zarządu Krajowego FZZ a od 2023 członek Prezydium FZZ

W 2021 przyznana przez Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie Honorowa Statuetka za zasługi.

Od roku 2022 Przewodnicząca OZZL.

W ramach OZZL stworzyła Zespół Interwencyjny i Komisję Antymobbingową (prawnicy i eksperci ds. medycznych), który stale pomaga lekarzom w sytuacjach nagłych.

Bierze udział w sesjach:

  • Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?

    ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
     

    Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?

    Czy dialog jest skutecznym narzędziem we wprowadzaniu zmian w ochronie zdrowia? Najpilniejsze zmiany do wprowadzenia. 

POWRÓT