Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź

dr Andrzej Tytuła

wiceprezes

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Bierze udział w sesjach:

 • Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?

  Czy dialog jest skutecznym narzędziem we wprowadzaniu zmian w ochronie zdrowia? Najpilniejsze zmiany do wprowadzenia. 

  Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?

POWRÓT