Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Tomasz Dybek

dr Tomasz Dybek

prezes, Krajowa Rada Fizjoterapeutów

dr Tomasz Dybek - przedstawiciel środowiska fizjoterapeutów - od 28 maja 2022 r. Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, samorządu zrzeszającego 75 tys. osób. Przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego .Ponadto członek Prezydium Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, członek Rady ds. Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia, wiceprzewodniczący Rady Branży Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych "Usługi Publiczne", przewodniczący sekcji ochrony zdrowia w Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Priorytety Tomasza Dybka to działania na rzecz wzmocnienia roli fizjoterapii i fizjoterapeutów w systemie ochrony zdrowia oraz w systemie opieki społecznej.

Bierze udział w sesjach:

  • Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?

    ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
     

    Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?

    Czy dialog jest skutecznym narzędziem we wprowadzaniu zmian w ochronie zdrowia? Najpilniejsze zmiany do wprowadzenia. 

POWRÓT