Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Choroby rzadkie

18 października 2021 • 16:00-17:15 • Sala Balowa CDE

Tematyka

  • Plan dla Chorób Rzadkich – oczekiwania, cele i projektowane rozwiązania
  • Trudne diagnozowanie pacjentów z chorobami rzadkimi – czy to jest tylko polski problem?
  • Dostęp polskich pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi do możliwie skutecznych terapii
  • Organizacja i finansowanie leczenia chorób rzadkich – jakich rozwiązań potrzebujemy, by osiągnąć standardy przyjęte w Unii Europejskiej?
  • Specyfika badań klinicznych nad terapiami w chorobach rzadkich; znaczenie niekomercyjnych badań klinicznych

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja