Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H I J K L M N O P R S T W Z
Juliusz Krzyżanowski

Juliusz Krzyżanowski

Senior Associate

Baker McKenzie

Juliusz Krzyżanowski jest adwokatem posiadającym wieloletnie i rozległe doświadczenie oraz wiedzę w dziedzinie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W latach 2012-2015 pełnił funkcję doradcy Ministra Zdrowia, w ramach której uczestniczył w procesach legislacyjnych dotyczących najważniejszych zmian w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na doradztwie z zakresu szeroko pojętego prawa ochrony zdrowia, w tym prawa farmaceutycznego, medycznego, żywnościowego oraz refundacji leków. Doradza także spółkom z sektora farmaceutycznego i wyrobów medycznych w ramach projektów compliance. W październiku 2020 r. został powołany do grona stałych ekspertów Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie zajmuje się prawem ochrony zdrowia. Stale współpracuje z organizacjami branżowymi z sektora farmaceutycznego w ramach prowadzonych procesów legislacyjnych.

Bierze udział w sesjach:

 • Choroby rzadkie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Choroby rzadkie

  • Plan dla Chorób Rzadkich – oczekiwania, cele i projektowane rozwiązania
  • Trudne diagnozowanie pacjentów z chorobami rzadkimi – czy to jest tylko polski problem?
  • Dostęp polskich pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi do możliwie skutecznych terapii
  • Organizacja i finansowanie leczenia chorób rzadkich – jakich rozwiązań potrzebujemy, by osiągnąć standardy przyjęte w Unii Europejskiej?
  • Specyfika badań klinicznych nad terapiami w chorobach rzadkich; znaczenie niekomercyjnych badań klinicznych

  Choroby rzadkie

POWRÓT