Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania

18 października 2021 • 16:00-17:15 • Sala Balowa AB

Tematyka

  • Wyzwania, przed którymi stanęli menedżerowie szpitali w czasie pandemii
  • Finanse polskich szpitali – przychody, zobowiązania, rentowność
  • Wybrane dylematy menedżera – problemy kadrowe, wzrost cen materiałów i usług, presja płacowa
  • Znaczenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w efektywnym zarządzaniu szpitalem

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja