Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H I J K L M N O P R S T W Z
Krzysztof Bury

Dr n. med. Krzysztof Bury

członek zarządu, dyrektor medyczny

Grupa Scanmed SA

Dr n. med. Krzysztof Bury

Dyrektor Medyczny Grupy Scanmed / Członek Zarządu / p.o. Dyrektor Szpitala im. Rudofla Weigla
 
Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych „Badania kliniczne – metodologia, organizacja, zarządzanie” oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim CMUJ. Pełne prawo wykonywania zawodu uzyskał w 2009 roku. Szkolenia specjalizacyjne odbywał w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II i zakończył je uzyskaniem tytułów specjalisty chorób wewnętrznych (2015) oraz specjalisty kardiologa (2019). Swoje kwalifikacje ugruntował w toku wieloletniej praktyki w lecznictwie zarówno zamkniętym, jak i otwartym. Zdobył także doświadczenie w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia – jako dyrektor medyczny NZOZ. Ponadto od wielu lat bierze udział w badaniach klinicznych z zakresu kardiologii i diabetologii. Od maja 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Medycznego w Grupie Scanmed, a w październiku tegoż roku został powołany do Zarządu Grupy Scanmed S.A. W kwietniu 2021 roku uzyskał stopień doktora  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne jak również został powołany na stanowisko p.o. Dyrektora Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni.

Bierze udział w sesjach:

 • Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania

  • Wyzwania, przed którymi stanęli menedżerowie szpitali w czasie pandemii
  • Finanse polskich szpitali – przychody, zobowiązania, rentowność
  • Wybrane dylematy menedżera – problemy kadrowe, wzrost cen materiałów i usług, presja płacowa
  • Znaczenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w efektywnym zarządzaniu szpitalem

  Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania

POWRÓT