Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H I J K L M N O P R S T W Z
Piotr Grzebalski

Piotr Grzebalski

dyrektor, Biuro Relacji z Sektorem Publicznym, Bank Gospodarstwa Krajowego

Dyrektor Biura Relacji z Sektorem Publicznym w Departamencie Relacji Strategicznych Banku Gospodarstwa Krajowego. Odpowiada za relacje z kluczowymi partnerami z sektora ochrony zdrowia, uczestniczy także w finansowaniu procesów restrukturyzacyjnych szpitali publicznych. Jest liderem programu Ochrona Zdrowia, którego celami są poprawa rentowności szpitali oraz finansowanie inwestycji
i modernizacji w podmiotach leczniczych.

Bierze udział w sesjach:

 • Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania

  • Wyzwania, przed którymi stanęli menedżerowie szpitali w czasie pandemii
  • Finanse polskich szpitali – przychody, zobowiązania, rentowność
  • Wybrane dylematy menedżera – problemy kadrowe, wzrost cen materiałów i usług, presja płacowa
  • Znaczenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w efektywnym zarządzaniu szpitalem

  Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania

  • 1 - 1
  • 1 - 1
  • 1 - 1
  • 3 - 3
  • 3 - 3
  • 6 - 6
  • 4 - 4
POWRÓT