Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H I J K L M N O P R S T W Z
Wiesław Cygańczuk

Wiesław Cygańczuk

prezes zarządu, Hospital Service, dyrektor Grupy Produktowej Health Care

Wiesław Cygańczuk jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki oraz ukończył podyplomowe magisterskie studia menedżerskie MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W 2001 roku objął stanowisko dyrektora oddziału operacyjnego w Grupie Impel. Zarządzał regionami Zielona Góra, Warszawa, Poznań oraz Szczecin. Nadzorował operacyjnie funkcjonowanie specjalistycznych spółek, które prowadzą m.in. usługi pomocowe przy pacjencie, outsourcing usług medycznych, usługi porządkowo-czystościowe, ochrony mienia, catering czy techniczną obsługę nieruchomości. Kierował również działem handlowym w sektorze elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji w zakresie dostaw specjalistycznych urządzeń i materiałów elektrotechnicznych.

Obecnie jest prezesem zarządu dwóch spółek z Grupy Impel – Ars Medica Sp. z o.o. i Hospital Service Sp. z o.o. – które są liderami polskiego rynku usług pomocowych przy pacjencie dla rynku szpitalnego.

Wiesław Cygańczuk zarządza Regionami Operacyjnymi Grupy Produktowej HEC oraz udziela wsparcia biznesowego franczyzobiorcy działającemu w branży lecznictwa, który jest partnerem dla blisko 100 szpitali w Polsce.

Bierze udział w sesjach:

 • Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania

  • Wyzwania, przed którymi stanęli menedżerowie szpitali w czasie pandemii
  • Finanse polskich szpitali – przychody, zobowiązania, rentowność
  • Wybrane dylematy menedżera – problemy kadrowe, wzrost cen materiałów i usług, presja płacowa
  • Znaczenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w efektywnym zarządzaniu szpitalem

  Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania

POWRÓT