Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H I J K L M N O P R S T W Z
Dariusz Madera

Dariusz Madera

dyrektor generalny

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Menadżer, ekspert sytemu ochrony zdrowia, od 11 lat związany z systemem ochrony
zdrowia, prelegent wielu konferencji dotyczących systemu ochrony zdrowia,
zarządzania i nadzoru nad podmiotami leczniczymi. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, poprzednio pełnił
funkcje m.in.: Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego w Krakowie, Prezesa Zarządu PCM S.A., Wicewojewody
Opolskiego.

Bierze udział w sesjach:

 • Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania

  • Wyzwania, przed którymi stanęli menedżerowie szpitali w czasie pandemii
  • Finanse polskich szpitali – przychody, zobowiązania, rentowność
  • Wybrane dylematy menedżera – problemy kadrowe, wzrost cen materiałów i usług, presja płacowa
  • Znaczenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w efektywnym zarządzaniu szpitalem

  Szpitale w Polsce – cz. II. Katalog problemów do rozwiązania

POWRÓT