Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Agenda

Choroby rzadkie w Polsce – sam plan, nawet narodowy, nie rozwiąże wszystkich problemów

19 października 2020 • 14:00-15:30

Tematyka

  • Rozwiązania przewidywane w ramach prac nad Narodowym Planem dla Chorób Rzadkich
  • Jak poprawić diagnostykę i organizację leczenia chorób rzadkich w Polsce zgodnie ze standardami przyjętymi w UE
  • Możliwe ścieżki finansowania terapii – na przykładzie wybranych chorób rzadkich
  • Rejestry chorób rzadkich i system monitorowania pacjentów
  • Znaczenie niekomercyjnych badań klinicznych nad nowymi terapiami w chorobach rzadkich

Retransmisja sesji