Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Laureaci Portretów Polskiej Medycyny 2020

19 października 2020 r., podczas Internetowego XVI Forum Rynku Zdrowia, poznaliśmy Laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2020 - corocznych wyróżnień przyznawanych w redakcyjnym głosowaniu przez dziennikarzy magazynu i portalu Rynek Zdrowia.

Wśród dotychczasowych Laureatów Portretów Polskiej Medycyny znaleźli się między innymi wybitni lekarze, znakomici menedżerowie ochrony zdrowia, postacie, które w szczególny sposób przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Kandydatów zgłaszają dziennikarze Rynku Zdrowia, a następnie - w drodze głosowania - wybierają spośród nich Laureatów.

Portrety Polskiej Medycyny 2020 zostały wręczone w pięciu kategoriach:

  • Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne
  • Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne)
  • Lekarze Rynku Zdrowia 
  • Wydarzenie Rynku Zdrowia 
  • Lider Rynku Zdrowia

Oto wszyscy tegoroczni Laureaci oraz uzasadnienia redakcyjnego werdyktu. 

Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne)

Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu od lat słynie z wdrażania najnowocześniejszych metod diagnostyczno-terapeutycznych. GCM było pierwszym w Polsce szpitalem klinicznym, który uzyskał Akredytację Ministerstwa Zdrowia oraz pierwszą w kraju placówką z tytułem Vascular Center (Centrum Naczyniowe). GCM jest liderem i pionierem w zabiegach strukturalnych serca. Ośrodek w katowickim Ochojcu wykonał największą w skali kraju liczbę trombektomii (248) w ramach programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego. Szpital ma też największą w Polsce liczbę pacjentów zakwalifikowanych do programu KOS-Zawał (1223 w 2019 roku). W ponad 20 oddziałach i kilkudziesięciu poradniach specjalistycznych GCM przyjmowanych jest prawe 200 tysięcy pacjentów rocznie.

Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne)

Dr n. przyr. Andrzej Mądrala, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Medycznego MAVIT Sp. z .o.o.

Pan Doktor Andrzej Mądrala jest założycielem, współwłaścicielem i wieloletnim prezesem zarządu renomowanego Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o., ośrodka medycznego od ponad 20 lat specjalizującego się, między innymi w zakresie okulistyki, laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej. Obecnie MAVIT wchodzi w skład Grupy Lux Med. Godna szczególnej uwagi jest bardzo aktywna od wielu lat, opiniotwórcza i inspirująca rola Pana Andrzeja Mądrali w publicznej debacie o kształcie systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz miejscu sektora prywatnego w naszej opiece zdrowotnej. Pan Doktor Andrzej Mądrala od 2006 roku jest wiceprezydentem Pracodawców RP odpowiedzialnym za sprawy sektora ochrony zdrowia oraz wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Lekarze Rynku Zdrowia

Zespół lekarzy z kierowanej przez prof. Sławomira Nazarewskiego Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

6 listopada 2019 r. zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM przeprowadził unikalną w skali światowej operację autotransplantacji nerki przeszczepionej z pozaustrojową rekonstrukcją naczyniową. Nerkę, pochodzącą od dawcy zmarłego, przeszczepiono w marcu 2015 roku. Wskazaniem do ponownej operacji był tętniak wielkości 6 cm. Jednym z czterech etapów operacji była pozaustrojowa naprawa przeszczepu nerki, polegająca na rekonstrukcji trzech tętnic nerkowych z użyciem tętnicy biodrowej wewnętrznej wraz z jej odgałęzieniami, którą pobrano od chorej. Następnie, naprawioną już nerkę, reimplantowano do naczyń biodrowych wspólnych biorczyni. Zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM przeprowadził wiele autotransplantacji nerek z powodu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, rekonstrukcji naczyń nerek pobranych do transplantacji od żywych oraz zmarłych dawców, a także przeszczepiając nerki chorym dyskwalifikowanym w innych ośrodkach z powodu nasilonych zmian miażdżycowych w tętnicach biorcy.

Zespół lekarzy z kierowanej przez prof. Sławomira Nazarewskiego Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

6 listopada 2019 r. zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM przeprowadził unikalną w skali światowej operację autotransplantacji nerki przeszczepionej z pozaustrojową rekonstrukcją naczyniową. Nerkę, pochodzącą od dawcy zmarłego, przeszczepiono w marcu 2015 roku. Wskazaniem do ponownej operacji był tętniak wielkości 6 cm. Jednym z czterech etapów operacji była pozaustrojowa naprawa przeszczepu nerki, polegająca na rekonstrukcji trzech tętnic nerkowych z użyciem tętnicy biodrowej wewnętrznej wraz z jej odgałęzieniami, którą pobrano od chorej. Następnie, naprawioną już nerkę, reimplantowano do naczyń biodrowych wspólnych biorczyni. Zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM przeprowadził wiele autotransplantacji nerek z powodu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, rekonstrukcji naczyń nerek pobranych do transplantacji od żywych oraz zmarłych dawców, a także przeszczepiając nerki chorym dyskwalifikowanym w innych ośrodkach z powodu nasilonych zmian miażdżycowych w tętnicach biorcy.

Wydarzenie Rynku Zdrowia - w tej kategorii przyznano dwa równorzędne wyróżnienia.

Za Wydarzenie Rynku Zdrowia uznano stworzenie przez Pracownię Genomiki Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu pierwszego polskiego testu genetycznego do wykrywania koronawirusa (metodą real-time RT-PCR).

10 kwietnia br. pierwszy polski test genowy wykrywający wirusa SARS-CoV-2 uzyskał pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Test został opracowany przez Wirusową Grupę Wsparcia. To robocza nazwa zespołu ochotników - pracujących w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu przy diagnostyce COVID-19 - powołanego przez dr Luizę Handschuh, kierownik Pracowni Genomiki i prof. Marka Figlerowicza, dyrektora w ICHB PAN w Poznaniu. Główna przewaga polskiego testu nad większością dostępnych na świecie tego typu testów polega na potwierdzeniu, czy próbka (wymaz) od pacjenta została prawidłowo pobrana. Test został już wyprodukowany - najpierw w wersji jedno-, a następnie dwugenowej, która obecnie jest zalecana przez NIZP-PZH. Wdrażanie polskiego testu na koronawirusa jest świetnym przykładem krótkiej drogi od etapu badawczego do komercjalizacji nowego rozwiązania.

Drugie wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Rynku Zdrowia przyznano za działalność Agencji Badań Medycznych

Funkcjonująca od kwietnia 2019 roku Agencja Badań Medycznych w krótkim czasie stała się instytucją bardzo sprawnie przyznającą w drodze konkursów środki na rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych. ABM szybko i skutecznie podjęła też wyzwania związane z pandemią SARS-CoV-2. Łączna wartość dofinansowania przez ABM 33 projektów w ramach I konkursu na realizację niekomercyjnych badań klinicznych to prawie 463 mln zł. Natomiast 16 projektów w ramach I rundy konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych została dofinansowana łączną kwotą sięgająca ponad 182 mln zł. Agencja wsparła ponad 20 projektów dotyczących zwalczana  COVID-19 o łącznej wartości blisko 60 mln zł. Działalność nowej Agencji jest bardzo pozytywnie oceniana przez badaczy i stanowi oczekiwane od dawna uzupełnienie systemu finansowania prac nad nowymi terapiami w Polsce.

Lider Rynku Zdrowia - w tej kategorii również przyznano dwa równorzędne wyróżnienia.

Prof. Paweł Nauman, kierownik Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

Prof. Paweł Nauman na początku pandemii jako ochotnik podjął pracę Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, w którym wykryto wiele zakażeń SARS-CoV-2 i brakowało personelu. Kiedy Szpital w Radomiu znalazł się w dramatycznej sytuacji, prof. Paweł Nauman przyjechał pomóc. Brakowało podstawowego sprzętu ochronnego dla personelu. Na Oddziale Neurologii praktycznie wszystkie pielęgniarki były chore albo musiały pójść na kwarantannę. Prof. Paweł Nauman wspólnie z prof. Adamem Kobayashim, kierownikiem Klinicznego Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, robili wszystko, aby ten Oddział nie przestał pracować. - To było najintensywniejsze przeżycie bycia lekarzem. Myślę, że to doświadczenie zmieni moje życie - powiedział w jednym z wywiadów prof. Paweł Nauman. 

Drugi Portret Polskiej Medycyny w kategorii Lider Rynku Zdrowia otrzymał lek. med. Marek Karel, prowadzący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Chorób Piersi, Pracownia USG w Mikołowie

11 marca 2020 roku Pan Doktor Marek Karel zamknął prywatny gabinet w Mikołowie i zgłosił się na ochotnika do jednoimiennego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. Zdecydował się na to w początkowym okresie pandemii koronawirusa, kiedy wiedza o nowym patogenie była jeszcze bardzo skromna. Marek Karel był pierwszym lekarzem ochotnikiem - o którym szeroko informowały media - „idącym na wojnę z COVID-19”. Decyzję tę podejmował w czasie, gdy nie znaliśmy jeszcze w pełni wskaźnika umieralności z powodu infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 i kiedy zdarzało się, że lekarze odchodzili z placówek zajmujących się zakażonymi pacjentami, w tym także z jednoimiennego szpitala w Tychach.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!