Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Mobbing, dyskryminacja i nierówności w ochronie zdrowia

25 października 2022 • 15:00-16:30 • Sala Balowa AB

Tematyka

 • Mobbing i dyskryminacja w ochronie zdrowia - diagnoza problemu
 • Niepełnosprawni lekarze – czas przełamać tabu
 • Zmiany systemowe – jak zapobiegać zjawisku nierówności w ochronie zdrowia

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • Gilbert Kolbe

  Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Absolwent studiów Executive MBA z Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Prowadzi profile społecznościowe w tematyce funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Współzałożyciel Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa. Koordynuje pracę i rozwój zespołu pielęgniarskiego w ramach NZOZ Jutro Medical.

 • Katarzyna Łażewska-Hrycko

  główny inspektor pracy, Państwowa Inspekcja Pracy

 • Julia Pankiewicz

  lekarka, rezydentka psychiatrii, koordynatorka ds. Praw Kobiet i Walki z Dyskryminacją, Region Mazowiecki, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

 • dr Filip Pawliczak

  członek, Naczelna Rada Lekarska

 • Urszula Szybowicz

  prezes i założyciel, Fundacja Nie Widać Po Mnie

 • Magdalena Wyrzykowska

  członkini zarządu, Fundacja Kobiety w chirurgii


Moderacja