Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Portrety Polskiej Medycyny 2022

24 października 2022 r., podczas Gali XVIII Forum Rynku Zdrowia, już po raz szesnasty będziemy mieli zaszczyt i przyjemność wręczyć Portrety Polskiej Medycyny – coroczne wyróżnienia przyznawane przez redakcję magazynu i portalu Rynek Zdrowia.

W tym roku nagrody zostaną wręczone w trzech kategoriach:

 • Menedżer Rynku Zdrowia
 • Lekarz Rynku Zdrowia
 • Wydarzenie Rynku Zdrowia

Do udziału w Kapitule zaprosiliśmy wybitnych ekspertów ochrony zdrowia:

 • Iwona Bączek, dziennikarz, magazyn Rynek Zdrowia
 • Piotr Bromber, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • Michał Byliniak, dyrektor generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
 • prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, kierownik, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, sekretarz generalny, Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc (ERS)
 • Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa
 • Jarosław Fedorowski, prezes, Polska Federacja Szpitali
 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia
 • gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 • Arkadiusz Grądkowski, prezes, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
 • prof. Marcin Gruchała, rektor, Gdański Uniwersytet Medyczny, przewodniczący, Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
 • Paulina Gumowska, redaktor naczelna, portal rynekzdrowia.pl, magazyn Rynek Zdrowia
 • Luiza Jakubiak, dziennikarz, magazyn Rynek Zdrowia
 • Łukasz Jankowski, prezes, Naczelna Rada Lekarska
 • Tomasz Judycki, prezes zarządu, Polska Izba Informatyki Medycznej
 • Tomasz Karauda, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi
 • Magdalena Kołodziej, prezes, Fundacja My Pacjenci
 • Krzysztof Kopeć, prezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków
 • Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 • dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor naczelny, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • Stanisław Maćkowiak, prezes, Federacja Pacjentów Polskich
 • Zofia Małas, prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
 • dr Andrzej Mądrala, członek Rady, Pracodawcy RP
 • prof. Przemysław Mitkowski, prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
 • prof. Konrad Rejdak, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Anna Rulkiewicz, prezes, Grupa LUX MED
 • dr hab. Radosław Sierpiński, prezes, Agencja Badań Medycznych
 • prof. Henryk Skarżyński, konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii, dyrektor, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 • prof. Krzysztof Składowski, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
 • Piotr Wróbel, zastępca redaktor naczelnej, magazyn Rynek Zdrowia

W ten sposób pragniemy nie tylko podsumować 12 miesięcy, które minęły od XVII Forum Rynku Zdrowia, ale także uhonorować osoby, instytucje i podmioty, które odniosły znaczące sukcesy w sferach zarządzania placówkami medycznymi, rozwoju terapii oraz poprawiania stanu zdrowia naszego społeczeństwa.

Wśród dotychczasowych Laureatów Portretów Polskiej Medycyny znaleźli się między innymi wybitni lekarze, znakomici menedżerowie ochrony zdrowia, postacie, które w szczególny sposób przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. 

Relacja z Gali XVII Forum Rynku Zdrowia i wręczenia Portretów Polskiej Medycyny 2021

Regulamin w wersji PDF