Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N P R S T W Z
Julia Pankiewicz

Julia Pankiewicz

lekarka, rezydentka psychiatrii, koordynatorka ds. Praw Kobiet i Walki z Dyskryminacją, Region Mazowiecki, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Lekarka, rezydentka psychiatrii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica w Ząbkach.

Ukończyła Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku Intra oraz studia

podyplomowe z Interwencji Kryzysowej na Uniwersytecie SWPS. Od zeszłego

roku pełni funkcję Koordynatorki ds. Praw Kobiet i Walki z Dyskryminacją
w Regionie Mazowieckim Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
a od grudnia jest członkinią Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi
i Dyskryminacji przy Zarządzie Krajowym.

 

Powyższe funkcje pełni po to, aby zainicjować systemowe rozwiązania

ochrony lekarzy i lekarek przed zachowaniami dyskryminującymi w miejscu

pracy. W mediach społecznościowych porusza problemy w ochronie zdrowia,

w tym tabuizowane tematy z zakresu zdrowia psychicznego oraz promuje

zachowania prozdrowotne i antydyskryminacyjne. Poza mediami

społecznościowymi udziela się poprzez wywiady w prasie, w podcastach

oraz poprzez uczestnictwo w konferencjach z udziałem przedstawicieli i

przedstawicielek wszystkich środowisk medycznych. Jej celem jest

inspirowanie do otwartej rozmowy o tym, co niewygodne i kontrowersyjne.

Zależy jej na podkreślaniu obecności kobiet w zawodach medycznych.

 

Postawą w życiu codziennym stara się roztaczać aurę empatii i

tolerancji, bo każdy przejaw dyskryminacji i braku szacunku do człowieka

przez wzgląd na jego konstytucjonalne cechy, niepełnosprawność oraz

chorobę jest dla niej nie do przyjęcia.

Bierze udział w sesjach:

 • Mobbing, dyskryminacja i nierówności w ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Mobbing, dyskryminacja i nierówności w ochronie zdrowia

  • Mobbing i dyskryminacja w ochronie zdrowia - diagnoza problemu
  • Niepełnosprawni lekarze – czas przełamać tabu
  • Zmiany systemowe – jak zapobiegać zjawisku nierówności w ochronie zdrowia
POWRÓT