Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N P R S T W Z
Gilbert Kolbe

Gilbert Kolbe

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Absolwent studiów Executive MBA z Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Prowadzi profile społecznościowe w tematyce funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Współzałożyciel Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa. Koordynuje pracę i rozwój zespołu pielęgniarskiego w ramach NZOZ Jutro Medical.

Magister pielęgniarstwa, EMBA zarządzania w ochronie zdrowia. Wykładam na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym promocję zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo. 

Jestem współzałożycielem Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa, w ramach którego organizujemy akcje pomagające pielęgniarkom i położnym radzić sobie z mobbingiem i wykluczeniem. 

Ponadto byłem Rzecznikiem Prasowym OKPSPOZ w czasie protestu pracowników ochrony zdrowia. 

Bierze udział w sesjach:

 • Mobbing, dyskryminacja i nierówności w ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Mobbing, dyskryminacja i nierówności w ochronie zdrowia

  • Mobbing i dyskryminacja w ochronie zdrowia - diagnoza problemu
  • Niepełnosprawni lekarze – czas przełamać tabu
  • Zmiany systemowe – jak zapobiegać zjawisku nierówności w ochronie zdrowia
POWRÓT