Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N P R S T W Z
Filip Pawliczak

dr Filip Pawliczak

członek

Naczelna Rada Lekarska

Lekarz, rezydent w trakcie ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych, pracujący w Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych ICZMP w Łodzi, doktorant Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, pełnomocnik ORL w Łodzi ds. lekarzy z niepełnosprawnością, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, a także jej komisji: Legislacyjnej i Kształcenia Medycznego.

Alumn Fundacji im. Lesława A. Pagi - uczestnik III edycji projektu "Liderzy Ochrony Zdrowia" a także członek zespołu Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali.

Zawodowo, naukowo i prywatnie związany z tematyką kardiologiczną - w szczególności w zakresie wad wrodzonych serca u dorosłych, pasjonat echokardiografii i ultrasonografii dopplerowskiej. Zwolennik zdrowego work-life balance."

Bierze udział w sesjach:

 • Mobbing, dyskryminacja i nierówności w ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Mobbing, dyskryminacja i nierówności w ochronie zdrowia

  • Mobbing i dyskryminacja w ochronie zdrowia - diagnoza problemu
  • Niepełnosprawni lekarze – czas przełamać tabu
  • Zmiany systemowe – jak zapobiegać zjawisku nierówności w ochronie zdrowia
POWRÓT