Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Kształcenie kadr medycznych w Polsce

25 października 2022 • 13:00-14:30 • Sala Balowa AB

Tematyka

  • Przed- i podyplomowa edukacja profesjonalistów medycznych – zmiany wdrożone, postulowane i planowane. Czy wszystko musi robić lekarz?
  • Ocena przebiegu kształcenia specjalizacyjnego – perspektywa rezydentów, kierowników specjalizacji i CMKP
  • O czym mówi ranking miejsc specjalizacyjnych?
  • Studenci VI roku asystentami nauczyciela akademickiego?
  • Kształcenie przyszłych lekarzy na uczelniach niemedycznych – wnioski z dotychczasowych doświadczeń

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja