Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N P R S T W Z
Paweł Poszytek

dr hab. Paweł Poszytek

dyrektor generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja programu Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Członek kilku językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, m.in. w latach 2005-2007 członek zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzez podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej.

Koordynator projektu Rady Europy „Country Profile”, a od 2014 ekspert programu „Horyzont 2020”. Autor artykułów dotyczących zarządzania oraz edukacji językowej wydawanych w Polsce i za granicą, w tym także przez tak renomowane wydawnictwa, jak Cambridge University Press i Multilingual Matters. Autor opublikowanej w 2021 książki The Competences 4.0 as Facilitators in the Realisation, Management and Sustainability of Erasmus+ Projects in the Times of the COVID-19 Pandemic. Członek Rady Naukowej International Institute for Interdisciplinary Studies, USA oraz członek grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji przy gov.tech/KPRM. Oficjalny delegat z Polski do inicjatywy Worldskills oraz wice-przewodniczący Mazowieckiej Rady Przemysłu Przyszłości.

Bierze udział w sesjach:

 • Kształcenie kadr medycznych w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Kształcenie kadr medycznych w Polsce

  • Przed- i podyplomowa edukacja profesjonalistów medycznych – zmiany wdrożone, postulowane i planowane. Czy wszystko musi robić lekarz?
  • Ocena przebiegu kształcenia specjalizacyjnego – perspektywa rezydentów, kierowników specjalizacji i CMKP
  • O czym mówi ranking miejsc specjalizacyjnych?
  • Studenci VI roku asystentami nauczyciela akademickiego?
  • Kształcenie przyszłych lekarzy na uczelniach niemedycznych – wnioski z dotychczasowych doświadczeń
POWRÓT