Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Szpitale – finanse i zarządzanie

24 października 2022 • 12:00-13:30

Tematyka

  • Wnioski z analizy finansów szpitali w latach 2019-2021 przeprowadzonej przez NFZ
  • Zarządzanie szpitalami w czasach inflacji – wzrost kosztów; przychody; zobowiązania; inwestycje
  • Serwisowanie sprzętu i aparatury medycznej
  • Zamówienia publiczne w szpitalnictwie – wybrane zagadnienia
  • Współpraca szpitali z firmami zewnętrznym – skala, trendy, możliwości i ograniczenia
  • Wynagrodzenia w ochronie zdrowia