Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N P R S T W Z
Piotr Nowicki

Piotr Nowicki

dyrektor

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

menadżer ochrony zdrowia i wykładowca akademicki, absolwent studiów socjologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych z zarządzania ochroną zdrowia na Akademii Medycznej we Wrocławiu i MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Doświadczenia w zakresie zarządzania ochroną zdrowia i restrukturyzacji szpitali zdobył w wielu placówkach ochrony zdrowia, publicznych i niepublicznych, a więc między innymi piastował stanowisko dyrektora naczelnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu, Wojewódzkiej Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, a obecnie Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Pracował też na innych stanowiskach zarządczych, w: Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu na stanowisku kierownika Działu Sprzedaży, Marketingu i Statystyki Medycznej, Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu na stanowisku zastępcy dyrektora ds. sprzedaży i marketingu, Szpitalu Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na stanowisku pełnomocnika ds. restrukturyzacji oraz wielu innych podmiotach medycznych. Pracował również na wielu uczelniach, w tym Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jako pełnomocnik ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych i organizacji onkologii klinicznej WUM, Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, jako asystent w Zakładzie Organizacji i Zarządzania na Katedrze Zdrowia Publicznego oraz jako wykładowca na wielu uczelniach, między innymi: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

W latach 2019 - 2022 roku pozostawał wiceprzewodniczącym Rady ds. Taryfikacji przy Prezesie AOTMiT. Obecnie jest członkiem Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Jest autorem wielu publikacji dotyczących zarządzania, medycznych analiz statystycznych, zdrowia publicznego, negocjacji, marketingu, finansów, budżetowania i controllingu. Ponadto jest ekspertem, doradcą i konsultantem w wielu placówkach medycznych oraz autorem i współautorem wielu programów strategicznych i restrukturyzacyjnych.

Bierze udział w sesjach:

 • Szpitale – finanse i zarządzanie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Szpitale – finanse i zarządzanie

  • Wnioski z analizy finansów szpitali w latach 2019-2021 przeprowadzonej przez NFZ
  • Zarządzanie szpitalami w czasach inflacji – wzrost kosztów; przychody; zobowiązania; inwestycje
  • Zamówienia publiczne w szpitalnictwie – wybrane zagadnienia
  • Współpraca szpitali z firmami zewnętrznym – skala, trendy, możliwości i ograniczenia
  • Wynagrodzenia w ochronie zdrowia
POWRÓT