Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N P R S T W Z
Piotr Nowicki

Piotr Nowicki

dyrektor

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Menadżer ochrony zdrowia i wykładowca akademicki. Absolwent studiów socjologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych z zarządzania ochroną zdrowia na Akademii Medycznej we Wrocławiu i MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Zarządzał w wielu placówkach ochrony zdrowia, w tym publicznych i niepublicznych: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu, Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, a obecnie Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Na innych stanowiskach zarządczych: Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz Szpitalu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od 2019 wiceprzewodniczący Rady ds. Taryfikacji przy Prezesie AOTMiT.

Autor wielu publikacji dotyczących zarządzania, medycznych analiz statystycznych, zdrowia publicznego, negocjacji, marketingu, finansów, budżetowania i controllingu. Ekspert, doradca i konsultant w wielu placówkach medycznych oraz autor i współautor wielu programów strategicznych i restrukturyzacyjnych.

Prywatnie wielki fan muzyki metalowej oraz zamków, historii i kultury średniowiecznej.

Bierze udział w sesjach:

 • Szpitale – finanse i zarządzanie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Szpitale – finanse i zarządzanie

  • Wnioski z analizy finansów szpitali w latach 2019-2021 przeprowadzonej przez NFZ
  • Zarządzanie szpitalami w czasach inflacji – wzrost kosztów; przychody; zobowiązania; inwestycje
  • Zamówienia publiczne w szpitalnictwie – wybrane zagadnienia
  • Współpraca szpitali z firmami zewnętrznym – skala, trendy, możliwości i ograniczenia
  • Wynagrodzenia w ochronie zdrowia

  Szpitale – finanse i zarządzanie

  • Wojciech Ciołek - wiceprezes zarządu, Impel Synergies Sp. z o.o., Grupa Impel
  • Piotr Grzebalski - dyrektor, Biuro Relacji z Sektorem Publicznym, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Andrzej Mądrala - prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, członek Rady Pracodawców RP
  • Piotr Nowicki - dyrektor, Szpital Wojewódzki w Poznaniu
  • Barbara Stawarz - dyrektor naczelna, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
  • Michał Szabelski - zastępca dyrektora naczelnego ds. finansów i rozwoju, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
  • Bernard Waśko - zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Piotr Welenc - ekspert, Supra Brokers
  • Marcin Węgrzyniak - ekspert ds. ochrony zdrowia, Pentacomp Systemy Informatyczne SA
  • Piotr Wróbel - zastępca redaktor naczelnej, magazyn Rynek Zdrowia
POWRÓT