Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N P R S T W Z
Marcin Węgrzyniak

Marcin Węgrzyniak

ekspert ds. ochrony zdrowia

Pentacomp Systemy Informatyczne SA

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2018 roku w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego.

Przez 8 lat związany był z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (obecnie Centrum e-Zdrowia). Pełnił role specjalisty ds. finansowania projektów ze środków UE a następnie Kierownika projektów „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” oraz projektu telemedycznego CLEAR. W ramach kolejnej funkcji – Kierownika Biura Zarządzania Projektami – odpowiedzialny był m.in. za zarządzanie zespołem kierowników projektów informatyzacji w ochronie zdrowia oraz prawidłową realizację portfela projektów CeZ.

W styczniu 2016 roku został powołany na stanowisko Dyrektora CeZ. Wraz z zespołem przygotował plan naprawczy dla Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” oparty o zwinne podejście do wytwarzania oprogramowania oraz standardy interoperacyjności, w szczególności profile IHE. Plan uzyskał akceptację polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Dzięki jego skutecznej realizacji w lutym 2018 roku rozpoczęto w Polsce pilotażowe wdrożenie elektronicznej recepty – pierwszej z kluczowych dla całej służby zdrowia e-usługi Projektu P1. Był również inicjatorem powołania Rady ds. Interoperacyjności, w ramach której wprowadził nowe zasady współpracy z interesariuszami w obszarze e-Zdrowia.

Obecnie pełni rolę eksperta w obszarze ochrony zdrowia oraz dyrektora sprzedaży w Pentacomp Systemy Informatyczne SA oraz doradza podmiotom medycznym.

Bierze udział w sesjach:

 • Szpitale – finanse i zarządzanie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Szpitale – finanse i zarządzanie

  • Wnioski z analizy finansów szpitali w latach 2019-2021 przeprowadzonej przez NFZ
  • Zarządzanie szpitalami w czasach inflacji – wzrost kosztów; przychody; zobowiązania; inwestycje
  • Zamówienia publiczne w szpitalnictwie – wybrane zagadnienia
  • Współpraca szpitali z firmami zewnętrznym – skala, trendy, możliwości i ograniczenia
  • Wynagrodzenia w ochronie zdrowia
 •  

  E-zdrowie

  • Diagnoza stanu e-zdrowia w Polsce – realizowane projekty, planowane wdrożenia, zmiany i korekty
  • Zarządzanie placówką medyczną przy informatycznym wsparciu – wyzwania dla menedżerów
  • Elektroniczna dokumentacja medyczna – co się wydarzyło od 1 lipca 2021 roku i kolejne etapy wdrażania EDM
  • Trendy technologiczne – oczekiwania rynkowe, potrzeby środowisk medycznych
  • Pacjent w centrum – efektywna komunikacja
POWRÓT