Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Podstawowa opieka zdrowotna – o zmianach zapowiadanych i wdrażanych

19 października 2021 • 15:00-16:30 • Sala Balowa AB

Tematyka

 • Efekty pracy zespołu pracującego nad reformą podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce
 • Stopniowe odchodzenie od stawki kapitacyjnej w finansowaniu POZ – jak to zrobić?
 • Premiowanie świadczeniodawców POZ – według jakich wskaźników?
 • Rola POZ w programach opieki koordynowanej – wnioski z dotychczasowych doświadczeń

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • dr Bożena Janicka

  prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia

 • Jacek Krajewski

  prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie

 • Agnieszka Mastalerz-Migas

  konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, członek Rady Medycznej przy premierze RP, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 • Artur Prusaczyk

  wiceprezes zarządu, Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o., członek zarządu, Stowarzyszenie IFIC POLSKA

 • Tomasz Zieliński

  wiceprezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, wiceprezes zarządu, Polska Izba Informatyki Medycznej


Moderacja