Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H I J K L M N O P R S T W Z
Artur Prusaczyk

Artur Prusaczyk

wiceprezes zarządu, Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o., członek zarządu, Stowarzyszenie IFIC POLSKA

Lekarz ginekolog-położnik z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Aktualnie w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej.  Przez lata w kręgu jego zainteresowań znajdowała się profilaktyka oraz zarządzanie w systemie ochrony zdrowia.

Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu  Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach.  Spółka łącznie zarządza ponad 40 placówkami na Mazowszu i Lubelszczyźnie, w których realizuje świadczenia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (w tym dwa Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze). Należy do zespołu projektowo-badawczego CMD.

Artur Prusaczyk jest odpowiedzialny w firmie Centrum za działalność w zakresie medycyny prewencyjnej / profilaktyki i zarządzanie projektami. Jest również współautorem kluczowych programów medycznych zaimplementowanych w CMD: Bilansów dorosłych - diagnostyki w kierunku wykrycia chorób przewlekłych i onkologicznych w połączeniu z badaniami profilaktycznymi oraz model opieki nad pacjentem chorym przewlekle w POZ - Grupy Dyspanseryjne.

Ostatnie lata poświęcił na rozwijanie i propagowanie zarządzania w ochronie zdrowia opartej na wartości (VBHC - Value Based Healthcare). Od lat wypracowuje model opomiarowania działalności medycznej za pomocą wskaźników oraz organizacji świadczeń w oparciu o efektywność. W 2016 roku uczestniczył w pracach Banku Światowego na temat opracowania i rozwoju Opieki Koordynowanej w Polsce jako jeden z grupy ekspertów. Jest autorem kilkunastu  publikacji oraz wystąpień na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach. Tematyka wystąpień dotyczyła głównie profilaktyki ginekologicznej oraz rozwiązań finansowo - organizacyjnych w systemie OZ.  Został wybrany Menadżerem Roku 2018 prywatnych podmiotów medycznych w konkursie wydawnictwa Termedia. Jeden z inicjatorów oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia IFIC Polska (organizacji działającej na rzecz integracji opieki i VBHC). Współzałożyciel i Wiceprezes organizacji pracodawców ochrony zdrowia  - SPOIWO (Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości) działającej w kierunku rozwoju systemu ochrony zdrowia opartego na wartości i opomiarowaniu. Jest członkiem PTG, PTGO, PTEZ, IFIC, ESGO oraz EURIPA Polska.

Bierze udział w sesjach:

 • Podstawowa opieka zdrowotna – o zmianach zapowiadanych i wdrażanych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Podstawowa opieka zdrowotna – o zmianach zapowiadanych i wdrażanych

  • Efekty pracy zespołu pracującego nad reformą podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce
  • Stopniowe odchodzenie od stawki kapitacyjnej w finansowaniu POZ – jak to zrobić?
  • Premiowanie świadczeniodawców POZ – według jakich wskaźników?
  • Rola POZ w programach opieki koordynowanej – wnioski z dotychczasowych doświadczeń

  Podstawowa opieka zdrowotna – o zmianach zapowiadanych i wdrażanych

  • Bożena Janicka - prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
  • Jacek Janik - redaktor, Rynek Zdrowia
  • Jacek Krajewski - prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
  • Agnieszka Mastalerz-Migas - konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, członek Rady Medycznej przy premierze RP, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Artur Prusaczyk - wiceprezes zarządu, Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o., członek zarządu, Stowarzyszenie IFIC POLSKA
  • Tomasz Zieliński - wiceprezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, wiceprezes zarządu, Polska Izba Informatyki Medycznej
POWRÓT