Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Polityka lekowa

17 października 2023 • 09:30-10:30 • Sala Londyn

Tematyka

Podsumowanie aktualnej sytuacji lekowej w Polsce. Wyzwania i rekomendacje dla nowego rządu. 

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja