Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Maciej Miłkowski

Maciej Miłkowski

podsekretarz stanu

Ministerstwo Zdrowia

Menedżer. Ukończył Szkołę Główną Handlową, a także studia MBA – Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych. Współtworzył Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych.

W latach 2005-2007 w Instytucie Matki i Dziecka był pełnomocnikiem dyrektora
ds. finansowo-księgowych oraz z-cą dyr. ds. ekonomicznych. W latach 2007-2016 – z-ca dyr. ds. ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Kard. Wyszyńskiego w Warszawie. Pełnił funkcję z-cy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych, gdzie w latach 2016-2018 odpowiadał za pion finansów i księgowości, informatyki, analiz i strategii, współpracy międzynarodowej oraz administrację NFZ. W czerwcu 2018 roku został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Nadzoruje Departamenty: Polityki Lekowej i Farmacji, oraz Zdrowia Publicznego w zakresie uzależnień, Lecznictwa w zakresie taryfikacji oraz Budżetu i Finansów, także Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i Narodowy Instytut Leków.

Bierze udział w sesjach:

 • Polityka lekowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Polityka lekowa

  Podsumowanie aktualnej sytuacji lekowej w Polsce. Wyzwania i rekomendacje dla nowego rządu. 

 • Leki biologiczne ‒ biorównoważne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Leki biologiczne ‒ biorównoważne

  W Europie dostęp do leków biologicznych biorównoważnych ma ok. 20 procent pacjentów, w Polsce jest on na poziomie ok. 3 proc. Co zrobić, by zwiększyć dostępność leków biologicznych w Polsce? Planowane zmiany.

 • Ocena skuteczności i efektywności programu pilotażowego KOS-BAR

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Ocena skuteczności i efektywności programu pilotażowego KOS-BAR

  Czy program pilotaż programu KOS-BAR udowadnia, że nowatorski model opieki nakierowany na kompleksowość, koordynację niesie oczekiwane korzyści dla pacjenta? W jakim stopniu koncepcja płacenia za opiekę w oparciu o efekty zdrowotne sprawdza się w polskich warunkach – perspektywa świadczeniodawcy i płatnika? Jakie są kierunki rozwoju kompleksowej opieki medycznej dla chorych na otyłość olbrzymią leczoną chirurgicznie?

POWRÓT