Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Maciej Miłkowski

Maciej Miłkowski

podsekretarz stanu

Ministerstwo Zdrowia

Menedżer. Ukończył Szkołę Główną Handlową, a także studia MBA – Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych. Współtworzył Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych.

W latach 2005-2007 w Instytucie Matki i Dziecka był pełnomocnikiem dyrektora
ds. finansowo-księgowych oraz z-cą dyr. ds. ekonomicznych. W latach 2007-2016 – z-ca dyr. ds. ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Kard. Wyszyńskiego w Warszawie. Pełnił funkcję z-cy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych, gdzie w latach 2016-2018 odpowiadał za pion finansów i księgowości, informatyki, analiz i strategii, współpracy międzynarodowej oraz administrację NFZ. W czerwcu 2018 roku został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Nadzoruje Departamenty: Polityki Lekowej i Farmacji, oraz Zdrowia Publicznego w zakresie uzależnień, Lecznictwa w zakresie taryfikacji oraz Budżetu i Finansów, także Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i Narodowy Instytut Leków.

Bierze udział w sesjach:

 • Polityka lekowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Polityka lekowa

  Podsumowanie aktualnej sytuacji lekowej w Polsce. Wyzwania i rekomendacje dla nowego rządu. 

  Polityka lekowa

 • Leki biologiczne ‒ biorównoważne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Leki biologiczne ‒ biorównoważne

  W Europie dostęp do leków biologicznych biorównoważnych ma ok. 20 procent pacjentów, w Polsce jest on na poziomie ok. 3 proc. Co zrobić, by zwiększyć dostępność leków biologicznych w Polsce? Planowane zmiany.

  Leki biologiczne ‒ biorównoważne

  • Luiza Jakubiak - redaktorka prowadząca, dział Farmacja, RynekZdrowia.pl
  • Brygida Kwiatkowska - konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
  • Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
  • Grzegorz Rychwalski - wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Krajowi Producenci Leków
  • Marcin Stajszczyk - kierownik, Oddział Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych, Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji, przewodniczący, Komisja ds Polityki Lekowej, członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
  • Jacek Szepietowski - kierownik, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, prezes, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
  • Irena Walecka - kierownik, Katedra i Klinika Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie, konsultant wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii
 • Ocena skuteczności i efektywności programu pilotażowego KOS-BAR

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Ocena skuteczności i efektywności programu pilotażowego KOS-BAR

  Czy program pilotaż programu KOS-BAR udowadnia, że nowatorski model opieki nakierowany na kompleksowość, koordynację niesie oczekiwane korzyści dla pacjenta? W jakim stopniu koncepcja płacenia za opiekę w oparciu o efekty zdrowotne sprawdza się w polskich warunkach – perspektywa świadczeniodawcy i płatnika? Jakie są kierunki rozwoju kompleksowej opieki medycznej dla chorych na otyłość olbrzymią leczoną chirurgicznie?

  Ocena skuteczności i efektywności programu pilotażowego KOS-BAR

  • Elżbieta Brzozowska - wiceprezeska zarządu, Fundacja Zdrowie i Edukacja Ad Meritum
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka - dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, ekspert, Pracodawcy RP, zastępca przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Jakub Gierczyński - ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego
  • Maciej Karaszewski - zastępca dyrektora, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Piotr Major - koordynator, Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  • Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
  • Wiesław Tarnowski - zastępca dyrektora ds. klinicznych, kierownik, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  • Mariusz Wyleżoł - kierownik, Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej, Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., wiceprezes, Polskie Towarzystwo Leczenia
POWRÓT