Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Neurologia w Polsce ma swoją strategię

19 października 2021 • 15:00-16:30 • Sala Londyn

Tematyka

 • Choroby mózgu – ogromne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej i społeczeństw
 • Raport o stanie i strategii rozwoju polskiej neurologii – omówienie kluczowych wniosków
 • Krajowy systemu koordynowanej opieki udarowej – od edukacji po rehabilitację i prewencję wtórną
 • Sytuacja osób z wybranymi chorobami neurodegeneracyjnymi w Polsce
 • Choroba Alzheimera – jak przygotować się na wyzwania społeczne i systemowe nadciągającej epidemii zachorowań
 • Dostęp polskich pacjentów do nowoczesnej diagnostyki w chorobach neurodegeneracyjnych

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

  dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

 • Prof. Piotr Janik

  Katedra i Klinika Neurologii, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Prof. Bartosz Karaszewski

  kierownik, Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Dorosłych, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, ordynator, Klinika Neurologii Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

 • Prof. Konrad Rejdak

  kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne

 • Prof. Krzysztof Selmaj

  kierownik, Katedra Neurologii, Wydział Lekarski Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik medyczny, Centrum Neurologii Krzysztof Selmaj

 • Prof. Jarosław Sławek

  kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne

 • Zbigniew Tomczak

  przewodniczący zarządu, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera


Moderacja