Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H I J K L M N O P R S T W Z
Bartosz Karaszewski

Prof. Bartosz Karaszewski

kierownik, Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Dorosłych, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, ordynator, Klinika Neurologii Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski – kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik i ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Lider zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. udarów mózgu w ramach projektu Mapy Potrzeb Zdrowotnych (Główny Ekspert Medyczny ds. Udaru) – w jego ramach projekt usprawnienia systemu leczenia tej choroby w Polsce. Twórca i lider największego polskiego projektu badawczego w obszarze medycyny udaru mózgu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych – STRoke On AntiCoagulants for Thrombolysis (STROACT).

Badania naukowe z udziałem pacjentów (kliniczne) oraz z zastosowaniem modeli doświadczalnych chorób i molekularnych technik laboratoryjnych. Liczne doświadczenia w pracy naukowo-klinicznej w czołowych ośrodkach zagranicznych. Pierwszy i/lub główny autor szeregu prac z dziedziny nauk o układzie nerwowym opublikowanych w najwyżej notowanych czasopismach z tego zakresu, m.in. Annals of Neurology, Brain, Neurology, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Trends in Cognitive Sciences.

Bartosz Karaszewski jest laureatem licznych nagród - wyróżnień, w tym m.in. zwycięzcą obu polskich prestiżowych nagród dla lekarzy: młodego pokolenia - Supertalent w Medycynie i dla liderów medycyny - Złoty Skalpel. Nadto m.in. nagroda Prezesa Rady Ministrów i nagroda Ministra Zdrowia za habilitację, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, nagroda – stypendium Tygodnika Polityka, nagroda Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk „za najwybitniejsze prace doktorskie obronione w instytucjach naukowych w Polsce”, nagroda Kapituły Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Laureat mnogich konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, programu Mobilność Plus Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium International Brain Research Organization. W przeszłości pierwszy przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN, jeden z trzech pierwszych polskich członków Global Young Academy, twórca i pierwszy lider sekcji Global Health tej organizacji. Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego studenta Polski pod patronatem Prezydenta RP.

Bierze udział w sesjach:

 • Neurologia w Polsce ma swoją strategię

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Neurologia w Polsce ma swoją strategię

  • Choroby mózgu – ogromne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej i społeczeństw
  • Raport o stanie i strategii rozwoju polskiej neurologii – omówienie kluczowych wniosków
  • Krajowy systemu koordynowanej opieki udarowej – od edukacji po rehabilitację i prewencję wtórną
  • Sytuacja osób z wybranymi chorobami neurodegeneracyjnymi w Polsce
  • Choroba Alzheimera – jak przygotować się na wyzwania społeczne i systemowe nadciągającej epidemii zachorowań
  • Dostęp polskich pacjentów do nowoczesnej diagnostyki w chorobach neurodegeneracyjnych

  Neurologia w Polsce ma swoją strategię

  • 2 - 2
  • 1 - 1
  • 1 - 1
  • 1 - 1
  • 5 - 5
  • 3 - 3
  • 4 - 4
  • 1 - 1
POWRÓT