Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Agenda

Choroby płuc – wybrane zagadnienia terapeutyczne i organizacyjne

20 października 2020 • 11:00-12:30

Tematyka

 • Czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i ciężkiego przebiegu COVID-19 wśród pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc
 • Wielodyscyplinarne podejście do leczenia pacjentów z chorobami zwłóknieniowymi płuc
 • Nowe strategie leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
 • Znaczenie rehabilitacji oddechowej m.in. dla pacjentów z POChP, śródmiąższową chorobą płuc i mukowiscydozą

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

  Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

 • Waldemar Majek

  prezes, POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ

 • Elżbieta Puścińska

  I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

 • Wojciech Skorupa

  zastępca dyrektora ds. lecznictwa, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

 • Marzena Sygut

  redaktor, Rynek Zdrowia

 • Dariusz Ziora

  kierownik, Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologi, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Stanisława Szyszko, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach