Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Agenda

Choroby płuc – wybrane zagadnienia terapeutyczne i organizacyjne

20 października 2020 • 11:00-12:30

Tematyka

  • Czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i ciężkiego przebiegu COVID-19 wśród pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc
  • Wielodyscyplinarne podejście do leczenia pacjentów z chorobami zwłóknieniowymi płuc
  • Nowe strategie leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
  • Znaczenie rehabilitacji oddechowej m.in. dla pacjentów z POChP, śródmiąższową chorobą płuc i mukowiscydozą

Retransmisja sesji