Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Waldemar Majek

Waldemar Majek

prezes

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ

Ekspert specjalizujący się w zakresie rewizji finansowej, standardów badania, kontroli wewnętrznej i audytu; współautor książki z dziedziny ładu korporacyjnego – „Komitet audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków”.

Jest wykładowcą na studiach dziennych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 2005 r. jest członkiem ACCA i uzyskał tytuł Fellow Member. Jednocześnie posiada kwalifikację Certified Internal Auditor (CIA) i należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Udziela się społecznie w pracach Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, a także pełni w Towarzystwie rolę Prezesa Zarządu.

Bierze udział w sesjach:

 • Choroby płuc – wybrane zagadnienia terapeutyczne i organizacyjne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Choroby płuc – wybrane zagadnienia terapeutyczne i organizacyjne

  • Czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i ciężkiego przebiegu COVID-19 wśród pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc
  • Wielodyscyplinarne podejście do leczenia pacjentów z chorobami zwłóknieniowymi płuc
  • Nowe strategie leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
  • Znaczenie rehabilitacji oddechowej m.in. dla pacjentów z POChP, śródmiąższową chorobą płuc i mukowiscydozą

  Choroby płuc – wybrane zagadnienia terapeutyczne i organizacyjne

  • Adam Antczak - Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy
  • Waldemar Majek - prezes, POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ
  • Elżbieta Puścińska - I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
  • Wojciech Skorupa - zastępca dyrektora ds. lecznictwa, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  • Marzena Sygut - redaktor, Rynek Zdrowia
  • Dariusz Ziora - kierownik, Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologi, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Stanisława Szyszko, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
POWRÓT