Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Agenda

Jak pandemia stymuluje rozwój nowych technologii medycznych

20 października 2020 • 13:00-14:30

Tematyka

 • Przykłady rozwiązań opracowanych i wdrożeń na potrzeby walki z COVID-19 – sprzęt, wyposażenie, aparatura, narzędzia IT
 • Nowe farmakoterapie powstające w okresie pandemii
 • Telemedycyna jako element procesu diagnostyczno-terapeutycznego, czyli znacznie więcej niż teleporada
 • Przyszłość innowacyjnych technologii medycznych opracowanych podczas pandemii

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • Luiza Handschuh

  kierownik, Pracownia Genomiki Instytutu Chemii Bioorganiczne, POLSKA AKADEMIA NAUK

 • Łukasz Kołtowski

  I Katedra i Klinika Kardiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Ligia Kornowska

  dyrektor zarządzająca, Polska Federacji Szpitali, przewodnicząca, Młodzi Menedżerowie Medycyny

 • Andrzej Mackiewicz

  kierownik, Katedra Biotechnologii Medycznej, UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

 • Agnieszka Mastalerz-Migas

  konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, członek Rady Medycznej przy premierze RP, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 • Małgorzata Myśliwiec

  kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 • Mirosław Obarski

  dyrektor komunikacji projektu STERYLIS, "MILOO-ELECTRONICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Jan Walewski

  dyrektor, NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 • Piotr Wróbel

  zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Rynek Zdrowia