Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Jan Walewski

Jan Walewski

dyrektor

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej, hematologii i transplantologii klinicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie od trzeciego roku studiował w ramach indywidualnego programu pod kierunkiem prof. Tadeusza Koszarowskiego. Od początku pracy zawodowej zatrudniony w Instytucie Onkologii (obecnie Narodowym, Państwowym Instytucie Badawczym) im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Doktoryzował się w 1987 r. pod kierunkiem prof. Jana Steffena, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 r., tytuł profesora nauk medycznych w 2007. Od 2010 r. kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Instytutu Onkologii, Dyrektor Instytutu od 16.03.2016 r. W latach 1987-88 i 1992 pracował w Montefiore Medical Center / Albert Einstein College of Medicine, New York, USA w zespole Dr Petera H. Wiernika, także staże zawodowe i naukowe, m.in. w Cleveland Clinic Cancer Center, Cleveland, USA (1995), St. Bartholomew’s Hospital, Londyn (1993) oraz Fred Hutchinson Cancer Research Center / University of Washington, Seattle, USA (1999). Certyfikat Foreign Medical Graduates Examination in Medical Sciences, USA, 1991 r., ważny bezterminowo. W 1996 r. wdrożył w Klinice Nowotworów Układu Chłonnego metodę intensywnej chemioterapii z wysokimi dawkami metotreksatu w leczeniu chorych na chłoniaka Burkitta. W 1997 r. wdrożył w Instytucie Onkologii program kliniczny leczenia mieloablacyjnego i przeszczepiania komórek krwiotwórczych, realizowany i rozwijany aktualnie. W 2004 r. zainicjował włączenie Instytutu Onkologii do sieci międzynarodowej współpracy w ramach European Mantle Cell Lymphoma Network oraz European Leukemia Net, w ramach których realizuje jako koordynator i członek Steering Committee szereg prospektywnych badań klinicznych, w tym już opublikowanych w New England Journal of Medicine i Blood. Współzałożyciel Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), członek rad redakcyjnych pism Medical Oncology (do 2014 r.), Nowotwory Journal of Oncology, Onkologia w Praktyce Klinicznej. ESMO Faculty Member for Hematologic Malignancy kadencji 2015-2016. 

Ponad 300 indeksowanych publikacji. Jest członkiem PLRG, PALG, PTO, PTOK, PTHiT, ASH, ASCO, ESMO, EBMT oraz EORTC Lymphoma Group, European Lymphoma Institute. Członek-założyciel NSZZ Solidarność w 1980 r., delegat Regionu Mazowsze. Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie w kadencjach1989-2009.Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Bierze udział w sesjach:

 • Jak pandemia stymuluje rozwój nowych technologii medycznych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Jak pandemia stymuluje rozwój nowych technologii medycznych

  • Przykłady rozwiązań opracowanych i wdrożeń na potrzeby walki z COVID-19 – sprzęt, wyposażenie, aparatura, narzędzia IT
  • Nowe farmakoterapie powstające w okresie pandemii
  • Telemedycyna jako element procesu diagnostyczno-terapeutycznego, czyli znacznie więcej niż teleporada
  • Przyszłość innowacyjnych technologii medycznych opracowanych podczas pandemii

  Jak pandemia stymuluje rozwój nowych technologii medycznych

  • Luiza Handschuh - kierownik, Pracownia Genomiki Instytutu Chemii Bioorganiczne, POLSKA AKADEMIA NAUK
  • Łukasz Kołtowski - I Katedra i Klinika Kardiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Ligia Kornowska - dyrektor zarządzająca, Polska Federacji Szpitali, przewodnicząca, Młodzi Menedżerowie Medycyny
  • Andrzej Mackiewicz - kierownik, Katedra Biotechnologii Medycznej, UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
  • Agnieszka Mastalerz-Migas - konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, członek Rady Medycznej przy premierze RP, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Małgorzata Myśliwiec - kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
  • Mirosław Obarski - dyrektor komunikacji projektu STERYLIS, "MILOO-ELECTRONICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Jan Walewski - dyrektor, NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
  • Piotr Wróbel - zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Rynek Zdrowia
POWRÓT