Forum Rynku ZdrowiaForum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Małgorzata Myśliwiec

Małgorzata Myśliwiec

kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec 
specjalista pediatrii, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Wiceprzewodnicząca zarządu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
Współtwórca opatentowanej terapii cukrzycy typu 1 komórkami T regulatorowymi u dzieci. Jest głównym koordynatorem części klinicznej projektu „Terapia komórkowa cukrzycy typu 1 w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD 127-. Projekt został doceniony w IV edycji konkursu organizowanego przez Puls Medycyny w 2012 roku na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia. Prof. Małgorzata Myśliwiec otrzymała Nagrodę Zespołową Polskiej Akademii Nauk Wydziału Nauk Medycznych za w/w badania. Współzałożycielka spółki POLTREG.

            Aktywnie uczestniczy na szczeblu ministerialnym w poprawie organizacji diagnostyki i leczenia chorób diabetologicznych i endokrynologicznych wprowadzając nowoczesne technologie w leczeniu cukrzycy typu 1. Miała bezpośredni udział w uzyskaniu w 2011 roku refundacji leczenia osobistymi pompami insulinowymi u dzieci i osób dorosłych do 26 roku życia. w 2018 roku elektrod do ciągłego systemu monitorowania glikemii zintegrowanego z osobistymi pompami insulinowymi wydłużając czas pacjenta w stanie normoglikemii (prewencja ostrych i przewlekłych powikłań naczyniowych). Zintegrowanie obu urządzeń jest krokiem milowym do możliwości uzyskania prawidłowego wyrównania metabolicznego choroby, prewencji zarówno ostrych jak i późnych powikłań naczyniowych oraz istotnego zwiększenia jakości życia dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 oraz ich opiekunów. W 2019 roku bezpośrednio uczestniczyła w uzyskaniu refundacji czujników do systemów monitorowania glikemii przez skanowanie (Flash) u dzieci z cukrzycą typu 1 do 18 roku życia, które wkrótce zastąpią bolesne pomiary glikemii przy użyciu glukometrów.

Za wkład w rozwój endokrynologii i diabetologii dziecięcej otrzymała w 2019 roku Honorową Nagrodę Zaufania „ZŁOTY OTIS 2019”, w 2020 roku. Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie diabetologii w 2019 roku podczas XX Konferencji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego otrzymała Główną Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Diabetologii i wygłosiła wykład im. Jakuba Węgierki. Ponadto 2020 roku otrzymała Nagrodę Naukową Gdańska im. Jana Heweliusza za 2019 rok w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych. Za całokształt pracy otrzymała Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Jak pandemia stymuluje rozwój nowych technologii medycznych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Jak pandemia stymuluje rozwój nowych technologii medycznych

  • Przykłady rozwiązań opracowanych i wdrożeń na potrzeby walki z COVID-19 – sprzęt, wyposażenie, aparatura, narzędzia IT
  • Nowe farmakoterapie powstające w okresie pandemii
  • Telemedycyna jako element procesu diagnostyczno-terapeutycznego, czyli znacznie więcej niż teleporada
  • Przyszłość innowacyjnych technologii medycznych opracowanych podczas pandemii

  Jak pandemia stymuluje rozwój nowych technologii medycznych

  • Luiza Handschuh - kierownik, Pracownia Genomiki Instytutu Chemii Bioorganiczne, POLSKA AKADEMIA NAUK
  • Łukasz Kołtowski - I Katedra i Klinika Kardiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Ligia Kornowska - dyrektor zarządzająca, Polska Federacji Szpitali, przewodnicząca, Młodzi Menedżerowie Medycyny
  • Andrzej Mackiewicz - kierownik, Katedra Biotechnologii Medycznej, UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
  • Agnieszka Mastalerz-Migas - konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, członek Rady Medycznej przy premierze RP, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Małgorzata Myśliwiec - kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
  • Mirosław Obarski - dyrektor komunikacji projektu STERYLIS, "MILOO-ELECTRONICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Jan Walewski - dyrektor, NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
  • Piotr Wróbel - zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Rynek Zdrowia
POWRÓT