Rejestracja wkrótce

Portrety Polskiej Medycyny

Portrety Polskiej Medycyny to prestiżowe wyróżnienia w branży medycznej, przyznawane przez magazyn i portal Rynek Zdrowia. Uroczystość tradycyjnie odbywa się w trakcie gali wieńczącej pierwszy dzień Forum Rynku Zdrowia. W gronie zwycięzców nagrody znajdują się wybitni lekarze, menadżerowie ochrony zdrowia oraz programy związane z wdrożeniem innowacyjnych sposobów leczenia.

Nagrody wręczymy w trzech kategoriach: Menedżer Rynku Zdrowia, Lekarz Rynku Zdrowia oraz Wydarzenie Rynku Zdrowia. Laureatów wybiera Kapituła, składająca się ze zwycięzców nagradzanych Portretami Polskiej Medycyny z poprzednich lat, przedstawicieli różnych sektorów ochrony zdrowia oraz przedstawicieli redakcji Rynku Zdrowia.

Regulamin Konkursu

W ubiegłym roku nagrodziliśmy:

MENEDŻER RYNKU ZDROWIA

Portret Polskiej Medycyny (ex aequo):

  • Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia
  • dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku

Wyróżnienie:

  • prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

LEKARZ RYNKU ZDROWIA

Portret Polskiej Medycyny:

  • prof. Witold Rzyman, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku

Pierwsze wyróżnienie:

  • prof. Andrzej Matyja, kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Drugie wyróżnienie:

  • prof. Wojciech Szczeklik, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Ośrodka Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej, członek Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej

WYDARZENIE RYNKU ZDROWIA

Portret Polskiej Medycyny:

  • Pierwsze w polskiej transplantologii przeszczepienie dwóm pacjentom wątroby, po podziale narządu, pobranego od jednego dawcy, przeprowadzone w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pierwsze wyróżnienie:

  • Dwukrotne jednoczasowe operacje przeszczepienia płuc i serca w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku

Drugie wyróżnienie:

  • Udział Polskiej Misji Medycznej w kolejnych akcjach humanitarnych i pomocy medycznej budujących pozytywny wizerunek Polski za granicą