Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Zdrowotny hyde park cz. III

17 października 2023 • 11:00-12:00 • Sala Sofia

Tematyka

Zdrowotny Hyde Park jest miejscem, gdzie przedstawiciele różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia będą mogli pokazać swój pomysł na zmiany w systemie w formie krótkich prezentacji, wystąpień czy rozmów 1:1. Ponieważ będzie to scena otwarta, do jej współtworzenia zapraszamy naszych czytelników oraz partnerów.

Prezentacja (15’):
„Zasady podwyższania wynagrodzeń dla personelu niemedycznego od 1 lipca 2022 r. - na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”
Piotr Ciborski, ekspert prawa pracy, zastępca dyrektora naczelnego ds. personalnych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Prezentacja (10’):
„Doświadczenia osób starszych i bariery w korzystaniu ze zdrowia cyfrowego w Polsce.”
dr Magda Jaśkowska, prezes, Fundacja Cyfrowy Pacjent

Prezentacja (15’):
„Longevity’’
Karolina Brunet, Director, Precision Medicine and Biosamples, Astra Zeneca Pharma Poland

Rozmowa 1:1 (15’):
"Pogotowie, proszę czekać na ratowników medycznych”. Karetki bez lekarzy – czy pacjent może czuć się bezpiecznie?
dr hab. Klaudiusz Nadolny, prof. AŚ, kierownik, Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Akademia Śląska, dyrektor, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
Piotr Wróbel, zastępca redaktor naczelnej, magazyn Rynek Zdrowia

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • Karolina Brunet

  Director, Precision Medicine and Biosamples, Astra Zeneca Pharma Poland

 • Piotr Ciborski

  ekspert prawa pracy, zastępca dyrektora naczelnego ds. personalnych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

 • Magda Jaśkowska

  prezes, Fundacja Cyfrowy Pacjent

 • Klaudiusz Nadolny

  prof. AŚ, kierownik, Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Akademia Śląska, dyrektor, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu


Moderacja