Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Klaudiusz Nadolny

Klaudiusz Nadolny

prof. AŚ, kierownik, Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Akademia Śląska, dyrektor, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu


Klaudiusz Nadolny od roku 2007 pracuje w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach na różnych stanowiskach od ratownika medycznego w zespole ratownictwa medycznego, dyspozytora medycznego w zintegrowanej dyspozytorni medyczni a obecnie jako ratownik medyczny koordynujący ośrodka koordynacji. Zajmuję się udzielaniem pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej oraz nadzorem merytorycznym nad dyspozytorami medycznymi.

Klaudiusz Nadolny od wielu lat prowadzi jako członek rady programowej czasopisma „ Na Ratunek” i „ Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych”, jest również sekretarzem redakcji czasopisma „Postępy Nauk Medycznych”. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Emergency Medical Service”. Organizator, współorganizator wielu konferencji, sympozjum z zakresu ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej.

Klaudiusz Nadolny jest członkiem:
1. Europejskiego Korpusu Medycznego;
2. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
3. Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
4. Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej;
5. Śląskiej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego.;
6. Członek Sekcji Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Intensywnej Terapii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

jak również jest członkiem wielu grup ekspertów:
1. Przewodniczący zespołu Ekspertów ds. akredytacji podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników i dyspozytorów medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
2. Członek zespołu Ekspertów ds. programów kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
3. Członek zespołu Ekspertów ds. uśmierzania bólu w ratownictwie medycznym;
4. Członek komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, powołany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
5. Członek zespołu ds. SWD PRM wersja 2.0 powołany przez Ministra Zdrowia;
6. Członek zespołu Ekspertów ds. postępowania w oparzeniach w opiece przedszpitalnej;
7. Członek zespołu ds. opracowania algorytmu zbierania wywiadu medycznego i aktualizacji procedury zdarzeń mnogich/masowych powołany przez Ministra Zdrowia.

Klaudiusz Nadolny jest wykładowcą w Klinice Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest również Kierownikiem Katedry Ratownictwa Medycznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.
Jest kierownik naukowym kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Klaudiusz Nadolny jest autorem ponad 140 publikacji z zakresu ratownictwa medycznego. Autorem, współautorem siedmiu monografii naukowych. Ponad 90 wystąpień podczas konferencji w Polsce i Europie. Ponad 30 razy członek komitetu naukowego podczas konferencji, sympozjów czy zjazdów naukowych. Recenzent w Zeszytach Naukowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, wydawnictwie Tygiel, magazynie „ Na Ratunek”, w czasopiśmie „Pielęgniarstwo w stanach nagłych”, „Wiadomości Lekarskie” oraz „Emergency Medical Service”. Redaktor tematyczny w Zeszytach Naukowych Warszawskiej Uczelni im. Marii Skłodowskiej-Curie. Głównym zainteresowaniem naukowym Klaudiusza Nadolnego jest podnoszenie jakości udzielanych świadczeń medycznych przez członków zespołów ratownictwa medycznego w szczególności dotyczy to nagłego zatrzymania krążenia. Jest współtwórcą prospektywnego rejestru nagłego zatrzymania krążenia SIL-ROSC w województwie śląskim, rejestr wspólnie prowadzony jest z Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Bierze udział w sesjach:

 • Zdrowotny hyde park cz. III

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Zdrowotny hyde park cz. III

  Zdrowotny Hyde Park jest miejscem, gdzie przedstawiciele różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia będą mogli pokazać swój pomysł na zmiany w systemie w formie krótkich prezentacji, wystąpień czy rozmów 1:1. Ponieważ będzie to scena otwarta, do jej współtworzenia zapraszamy naszych czytelników oraz partnerów.

  Prezentacja (15’):
  „Zasady podwyższania wynagrodzeń dla personelu niemedycznego od 1 lipca 2022 r. - na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”
  Piotr Ciborski, ekspert prawa pracy, zastępca dyrektora naczelnego ds. personalnych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

  Prezentacja (10’):
  „Doświadczenia osób starszych i bariery w korzystaniu ze zdrowia cyfrowego w Polsce.”
  dr Magda Jaśkowska, prezes, Fundacja Cyfrowy Pacjent

  Prezentacja (15’):
  „Longevity’’
  Karolina Brunet, Director, Precision Medicine and Biosamples, Astra Zeneca Pharma Poland

  Rozmowa 1:1 (15’):
  "Pogotowie, proszę czekać na ratowników medycznych”. Karetki bez lekarzy – czy pacjent może czuć się bezpiecznie?
  dr hab. Klaudiusz Nadolny, prof. AŚ, kierownik, Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Akademia Śląska, dyrektor, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
  Piotr Wróbel, zastępca redaktor naczelnej, magazyn Rynek Zdrowia

  Zdrowotny hyde park cz. III

  • 2 - 2
  • 2 - 2
  • 2 - 2
  • 5 - 5
  • 4 - 4
  • 2 - 2
POWRÓT