Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Programy profilaktyczne w Polsce. Wczoraj, dziś, jutro

16 października 2023 • 14:30-16:00 • Sala Sofia

Tematyka

Dekada zmian – podsumowanie 10 lat działań w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka. Programy polityki zdrowotnej i programy zdrowotne w praktyce – najczęstsze problemy i możliwe rozwiązania. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie wydarzenia

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • Edyta Masłowska-Parafian

  ekspert ds. Funduszy Europejskich, dyrektor ds. finansowych i operacyjnych, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

 • dr Andrzej Mądrala

  wiceprezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, członek Rady, Pracodawcy RP

 • Marcin Pasiarski

  prof. UJK, kierownik, Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

 • Paweł Wdówik

  konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik, Oddział w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, zastępca prezesa, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy

 • Marek Wójcik

  ekspert, pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych, Związek Miast Polskich, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w latach 2014-2015


Moderacja

 • Tomasz Jan Prycel

  dyrektor zarządzający, Stowarzyszenie CEESTAHC (Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care)