Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L M N O P R S T W Z Ź
Andrzej Mądrala

dr Andrzej Mądrala

prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, członek Rady Pracodawców RP

Dr n. przyr. Andrzej Mądrala – Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Członek Rady Pracodawców RP, Przewodniczący Platformy „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o., Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Doktor nauk przyrodniczych. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku.

Założyciel Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. ., stanowiącego sieć wysokospecjalistycznych ośrodków leczniczych z zakresu: okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. W latach 2000-2019 Prezes Zarządu Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. Od 2019 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Dr Andrzej Mądrala w swojej pracy zawodowej jest mocno zaangażowany w sprawy związane z sektorem ochrony zdrowia.

Od 2006 roku jest Wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. W latach 2006-2022 pełnił funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP. Od 2022 roku Członek Rady Pracodawców RP.

W 2022 roku został Prezesem Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Jest także członkiem Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia.

Od 2021 roku pełni funkcję Wiceprezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Bierze udział w sesjach:

 • Ubezpieczenia zdrowotne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Ubezpieczenia zdrowotne

  Jaki jest potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych? Czy jest to dobre źródło finansowania opieki zdrowotnej w Polsce?

  Ubezpieczenia zdrowotne

  • Artur Białkowski - dyrektor, Pion Usług Biznesowych, członek zarządu, Medicover, wiceprezes, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, członek Rady Pracodawców RP
  • Dariusz Dziełak - dyrektor, Biuro Partnerstwa Publicznego i Innowacji, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Dorota Fal - doradca zarządu ds. ubezpieczeń zdrowotnych, Polska Izba Ubiezpieczeń
  • Andrzej Jaworski - prezes zarządu, PZU Zdrowie
  • Andrzej Mądrala - prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, członek Rady Pracodawców RP
  • Barbara Więckowska - prof. SGH, kierownik, Zakład Innowacji w Ochronie Zdrowia, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Programy profilaktyczne w Polsce. Wczoraj, dziś, jutro

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Programy profilaktyczne w Polsce. Wczoraj, dziś, jutro

  Dekada zmian – podsumowanie 10 lat działań w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka. Programy polityki zdrowotnej i programy zdrowotne w praktyce – najczęstsze problemy i możliwe rozwiązania. 

  Więcej informacji znajdziesz na stronie wydarzenia

  Programy profilaktyczne w Polsce. Wczoraj, dziś, jutro

  • Edyta Masłowska-Parafian - ekspert ds. Funduszy Europejskich, dyrektor ds. finansowych i operacyjnych, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
  • Andrzej Mądrala - prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, członek Rady Pracodawców RP
  • Marcin Pasiarski - prof. UJK, kierownik, Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
  • Tomasz Jan Prycel - dyrektor zarządzający, Stowarzyszenie CEESTAHC (Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care)
  • Paweł Wdówik - konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik, Oddział w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, zastępca prezesa, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
  • Marek Wójcik - ekspert, pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych, Związek Miast Polskich, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w latach 2014-2015
POWRÓT