Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Astma

17 października 2023 • 15:30-16:30 • Sala Londyn

Tematyka

Astma – model diagnozowania i leczenia w Polsce. Czy chory na astmę otrzymuje w Polsce należytą opiekę medyczną?

Retransmisja sesji

Prelegenci

 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

  dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, ekspert, Pracodawcy RP, zastępca przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

 • prof. Marek Kulus

  kierownik, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • prof. Maciej Kupczyk

  Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, prezydent, Polskie Towarzystwo Alergologiczne

 • Mateusz Oczkowski

  zastępca dyrektora, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia


Moderacja