Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Lekarz przyszłości

24 października 2022 • 16:00-17:15 • Sala Londyn

Tematyka

  • Wyniki badania "Lekarz przyszłości", przeprowadzonego przez Uczelnię Łazarskiego
  • Automatyzacja i humanizacja medycyny – trendy zmieniające model opieki medycznej
  • "Człowiek orkiestra?” – jakie kompetencje (technologiczne, komunikacyjne, analityczne) będą potrzebne i jak je budować?
  • Lekarze innowatorzy – jak wspierać medyków tworzących przyszłość opieki?

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja