Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

Onkologia – organizacja leczenia

24 października 2022 • 16:00-17:15 • Sala Balowa AB

Tematyka

  • Krajowa Sieć Onkologiczna – nowy model organizacji i zarządzania opieką nad pacjentami z chorobami nowotworowymi
  • Realizacja założeń Narodowej Strategii Onkologicznej – na jakim jesteśmy etapie?
  • Rozwiązania prowadzące do usprawnienia organizacji systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii dorosłych
  • Wystandaryzowanie struktury ośrodków diagnostyki i leczenia onkologicznego na kilku poziomach

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja