Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N P R S T W Z
Krzysztof Składowski

prof. Krzysztof Składowski

konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, zastępca dyrektora, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, dyrektor oddziału i kierownik, I Klinika Radioterapii i Chemioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, wiceprzewodniczący zarządu, Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej

Od 18 stycznia 2019 r. pełni funkcję Krajowego Konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologicznej, wcześniej przez wiele lat był wojewódzkim konsultantem w dziedzinie radioterapii klinicznej dla województwa śląskiego. Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Gliwice i kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii. Jest jednym z najczęściej cytowanych na świecie polskich radioonkologów, autorem około 300 artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych. Kierował lub nadzorował ponad 40 badań klinicznych, w tym kilkanaście o zasięgu międzynarodowym. Specjalizuje się w leczeniu nowotworów głowy i szyi. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. ESTRO-VARIAN Clinical Research Award (1998), Nagrody Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (w latach 2006, 2014 i 2015), Portretu Polskiej Medycyny i tytułu Menedżera Rynku Zdrowia 2019 w kategorii placówek publicznych, tytułu Promotora Polski Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w 2021 r. W 2011 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w 2020 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W czasie wolnym czyta książki o tematyce historycznej i politycznej. Żona Hanna jest farmaceutką.

Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, którym prof. Krzysztof Składowski kieruje od 2016 r., jest największym beneficjentem środków unijnych przeznaczonych na zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz jednym z największych beneficjentów środków publicznych pozyskiwanych z NCN, NCBiR, MEiN i ABM na realizację projektów naukowo-badawczych. Od lipca 2022 r. w strukturze gliwickiego Instytutu działa Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Bierze udział w sesjach:

 • Onkologia – organizacja leczenia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Onkologia – organizacja leczenia

  • Krajowa Sieć Onkologiczna – nowy model organizacji i zarządzania opieką nad pacjentami z chorobami nowotworowymi
  • Realizacja założeń Narodowej Strategii Onkologicznej – na jakim jesteśmy etapie?
  • Rozwiązania prowadzące do usprawnienia organizacji systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii dorosłych
  • Wystandaryzowanie struktury ośrodków diagnostyki i leczenia onkologicznego na kilku poziomach
POWRÓT