Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N P R S T W Z
Paweł Paczkowski

Paweł Paczkowski

CEO, prezes zarządu

NU-MED

Prezes Zarządu NU-MED Grupa SA., Prezes Zarządu Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, wykładowca Studiów Podyplomowych Politechniki Łódzkiej z zakresu Zarządzania jednostkami opieki zdrowia. Prowadzi również działalność społeczną jako członek Zarządu Zrzeszenia Szpitali Powiatowych i Miejskich Województwa Łódzkiego.

W branży rynku usług medycznych działa od ponad 23 lat. Bogate doświadczenie zdobył w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia pracując na wielu szczeblach – od specjalisty do Dyrektora jednostki. 

Piastując funkcje Społecznego Doradcy Prezydenta Miasta Łodzi, Wiceprezydenta Miasta Łodzi,  a także Prezydenta Miasta zajmował się wieloma działami, w tym głównie Ochroną Zdrowia. 

Jako Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu Boni Fratres Lodziensis sp. z o.o, a także Prezes Boni Fratres Lodziensis sp. z o.o. –  Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego – prowadził gospodarkę finansową Spółki. Prowadził i nadzorował również projekty inwestycyjne jednostki. 

Był Doradcą Inwestycyjnym Funduszu Enterprise Investors w zakresie tworzenia Grupy  Onkologicznej Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej.

Prywatnie tata czwórki dzieci. Zakochany w górach maratończyk i ultramaratończyk.

Bierze udział w sesjach:

 • Onkologia – organizacja leczenia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Onkologia – organizacja leczenia

  • Krajowa Sieć Onkologiczna – nowy model organizacji i zarządzania opieką nad pacjentami z chorobami nowotworowymi
  • Realizacja założeń Narodowej Strategii Onkologicznej – na jakim jesteśmy etapie?
  • Rozwiązania prowadzące do usprawnienia organizacji systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii dorosłych
  • Wystandaryzowanie struktury ośrodków diagnostyki i leczenia onkologicznego na kilku poziomach

  Onkologia – organizacja leczenia

  • Iwona Bączek - dziennikarz, Rynek Zdrowia
  • Sławomir Gadomski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2018-2022
  • Stanisław Góźdź - dyrektor, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
  • Adam Maciejczyk - dyrektor, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący, Krajowa Rady ds. Onkologii
  • Paweł Paczkowski - CEO, prezes zarządu, NU-MED
  • Krzysztof Składowski - konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
POWRÓT