Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Agenda

E-zdrowie

24 października 2022 • 14:00-15:30 • Sala Balowa CDE

Tematyka

  • Diagnoza stanu e-zdrowia w Polsce – realizowane projekty, planowane wdrożenia, zmiany i korekty
  • Zarządzanie placówką medyczną przy informatycznym wsparciu – wyzwania dla menedżerów
  • Elektroniczna dokumentacja medyczna – co się wydarzyło od 1 lipca 2021 roku i kolejne etapy wdrażania EDM
  • Trendy technologiczne – oczekiwania rynkowe, potrzeby środowisk medycznych
  • Pacjent w centrum – efektywna komunikacja

Retransmisja sesji

Prelegenci


Moderacja