Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N P R S T W Z
Krzysztof Płaciszewski

dr Krzysztof Płaciszewski

zastępca dyrektora ds. organizacyjnych

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA

Dr Krzysztof Płaciszewski pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jako Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia do spraw e-Zdrowia. Sprawował nadzór nad projektem e-Dowód pracując w Departamencie Teleinformatyki MSWiA. Był też Pełnomocnikiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw informatyzacji. Pracował m.in. w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie był odpowiedzialny za tworzenie i rozwój rządowego portalu gov.pl. Był Pełnomocnikiem Głównego Inspektora Sanitarnego ds. Cyfryzacji, uczestnicząc w projekcie SEPIS,  w roli Product Owner. System otrzymał nagrodę UN Public Service Award Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posiada stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu, a jego praca doktorska dotyczyła postaw Polaków wobec e-zdrowia i wykorzystania Internetu do celów medycznych. Posiada również stopień Executive MBA oraz certyfikaty ITIL i Agile PM. Obecnie pełni funkcję Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjnych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. 

 

Bierze udział w sesjach:

 •  

  E-zdrowie

  • Diagnoza stanu e-zdrowia w Polsce – realizowane projekty, planowane wdrożenia, zmiany i korekty
  • Zarządzanie placówką medyczną przy informatycznym wsparciu – wyzwania dla menedżerów
  • Elektroniczna dokumentacja medyczna – co się wydarzyło od 1 lipca 2021 roku i kolejne etapy wdrażania EDM
  • Trendy technologiczne – oczekiwania rynkowe, potrzeby środowisk medycznych
  • Pacjent w centrum – efektywna komunikacja
POWRÓT