Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H I J K L M N O P R S T W Z
Piotr Nowicki

Piotr Nowicki

dyrektor

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Menadżer ochrony zdrowia i wykładowca akademicki. Absolwent studiów socjologicznych (socjologia zdrowia i medycyny) na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych z zarządzania ochroną zdrowia na Akademii Medycznej we Wrocławiu i MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. 

W zakresie doświadczenia zawodowego są zarówno instytucje zdrowia: Dolnośląska Regionalna Kasa Chorych, jak i zarządzanie w wielu placówkach ochrony zdrowia, w tym publicznych i niepublicznych, głównie w szpitalach wielospecjalistycznych. Zarządzał jako dyrektor naczelny w: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu, Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, a obecnie Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Na innych stanowiskach zarządczych: Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz Szpitalu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dodatkowo w ramach działalności akademickiej był asystentem Zakładu Organizacji i Zarządzania Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a w latach kolejnych aż do dziś wykłada na wielu polskich uczelniach medycznych i ekonomicznych: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2017r. jest członkiem Rady ds. Taryfikacji przy Prezesie AOTMiT I i II kadencji, a od 2019 jej wiceprzewodniczącym.

Autor wielu publikacji dotyczących zarządzania, ubezpieczeń społecznych, medycznych analiz statystycznych, zdrowia publicznego, negocjacji, marketingu, finansów, budżetowania i controllingu. Ekspert, doradca i konsultant w wielu placówkach medycznych oraz autor i współautor wielu programów strategicznych i restrukturyzacyjnych.

Prywatnie wielki fan muzyki metalowej oraz zamków, historii i kultury średniowiecznej.

Bierze udział w sesjach:

 • e-Zdrowie w Polsce 2021

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  e-Zdrowie w Polsce 2021

  • W jaki sposób e-zwolnienia, e-recepta, e-skierowana i IKP zmieniają funkcjonowanie polskiej ochrony zdrowia
  • Elektroniczna dokumentacja medyczna – jest obowiązkowa, ale papierowy obieg wciąż trzyma się mocno. Jak długo?
  • Informatyzacja ochrony zdrowia – wybrane korzyści z perspektywy pacjenta

  e-Zdrowie w Polsce 2021

POWRÓT