Forum Rynku Zdrowia Forum Rynku Zdrowia

Prelegenci

A B C D F G H I J K L M N O P R S T W Z
Jan Kotarski

Prof. Jan Kotarski

kierownik, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n med. Jan Kotarski

Dyplom lekarza medycyny Akademia Medyczna w Lublinie 1973 r.

( 1999-2021)

Prof. zw dr hab. n med. Jan Kotarski

Kierownik Katedry I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

(1999-2021)

Dyplom lekarza medycyny w 1973 roku.

Decyzją Rady Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie w 1978 r. na podstawie rozprawy " Stężenie witaminy E w trofoblaście i surowicy krwi kobiet w przebiegu poronienia". (promotor  prof dr hab. Jerzy Jakowicki) stopień doktora nauk medycznych.

W roku 1991 na podstawie rozprawy  "Badania nad estrogenozależną aktywnością biologiczną tkanki gruczolakoraka endometrium w różnym okresie życia kobiety" stopień doktora habilitowanego.

Prezydent Rzeczypospolitej 16 sierpnia 1999 r. nadał mi tytuł profesora nauk medycznych.

Byłem lub Jestem członkiem następujących towarzystw naukowych:

- New York Academy of Science

- World Endometriosis Society

- European Society of Gynecologic Endoscopy

- European Society of Gynecologic Oncology

- European Endometriosis Society

-Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

-Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy

-Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

W latach 2000-2003 pełniłem funkcję viceprezesa Zarządu Głównego, a w kadencji 2006-2009 prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Byłem prezesem ZG Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (2018-2021)

Jestem członkiem redakcji czasopism:  Ginekologia Polska, Archives of Perinatal Medicine, Przegląd Menopauzalny, Medycyna Praktyczna, Położnictwo i Ginekologia, Wiadomości Lekarskie, Medycyna po Dyplomie Ginekologia i Położnictwo, Perinatologia Neonatologia i Ginekologia.

W 2014 roku zostałem nagrodzony przez Ministra Zdrowia za całokształt działalności naukowej.

Bierze udział w sesjach:

 • Optymalizacja dostępności szczepień w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Optymalizacja dostępności szczepień w Polsce

  • Poszerzanie dostępu do szczepień obowiązkowych – jak osiągnąć ten cel?
  • Program Szczepień Ochronnych 2021 i perspektywa roku 2022
  • Modele finansowania szczepień ze środków publicznych – przegląd rozwiązań
  • Organizacja systemu szczepień powszechnych – bezcenne wnioski pandemii COVID-19

  Optymalizacja dostępności szczepień w Polsce

  • Adam Antczak - kierownik, Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, prorektor ds. klinicznych, dziekan, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Marcin Czech - prezes, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019
  • Izabela Filc-Redlińska - autorka książki „Szczepionki. Nie daj się zwariować“, specjalista ds. public relations, FleishmanHillard
  • Jan Kotarski - kierownik, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Jakub Szulc - ekspert ochrony zdrowia, -
  • Marcin Witkowski - manager, EY
POWRÓT